CreativeDesk Fotografie Blog  15

4 minuten leestijd

Storycheck en storytelling bij oraties

Wat is eigenlijk het verschil tussen storycheck en academische storytelling? Dit wordt ons weleens gevraagd. Storycheck is het proces dat de structuur, inhoud, taal en toegankelijkheid van je verhaal analyseert en optimaliseert. Storytelling is de kunst van het meeslepend en boeiend vertellen van je verhaal. Ontdek de kracht van storytelling.

Storycheck

Op 4 niveaus pakken we deze specifieke aspecten aan bij een storycheck.
1. Thema en focus
Sluit het gekozen thema nauw aan bij de expertise en leerstoel van de hoogleraar en trekt het tegelijkertijd de aandacht van het publiek?
2. Structuur en inhoud
Worden de ideeën en argumenten op een gestructureerde en logische manier gepresenteerd, waardoor het verhaal gemakkelijker te volgen is?
3 Doelgroep en publiek
Hoe goed is het verhaal afgestemd op het brede publiek. Is de boodschap relevant voor het publiek?
4. Effectieve taal en stijl
Hierbij wordt gekeken naar de consistentie in taal en stijl. Het doel is om jargon te vermijden en complexe concepten begrijpelijk te maken voor alle aanwezigen.

Storytelling

Storytelling passen wij toe op 4 verschillende niveaus om boeiende en betekenisvolle verhalen te creëren en te communiceren.
1. Persoonlijk niveau
We vertellen persoonlijke verhalen om onszelf uit te drukken, emoties te delen en verbinding te maken met anderen. Dit kan variëren van informele gesprekken tot blogs en sociale mediaberichten tot een academische plechtigheid.
2. Educatief en academisch niveau
In het onderwijs en de academische wereld leent storytelling zich goed om complexe concepten toegankelijk te maken, informatie boeiend te presenteren en leerlingen/studenten te betrekken. Denk aan educatieve video's, interactief lesmateriaal en publieke lezingen.
3. Maatschappelijk en cultureel niveau
Storytelling wordt ook ingezet om cultuur te bewaren, geschiedenis te vertellen en maatschappelijke boodschappen over te brengen. Dit gebeurt via traditionele verhalen, volksverhalen, films en kunst.
4. Organisatorisch niveau
Organisaties passen storytelling toe om hun merkidentiteit te vormen, waarden te communiceren en relaties met klanten en stakeholders op te bouwen. Dit gebeurt via marketingcampagnes en bedrijfspresentaties.

Bij storytelling gaan we dus verder dan alleen het vertellen van een verhaal; het is een essentieel hulpmiddel waarmee we wetenschapscommunicatie, toegankelijk en boeiend kunnen maken voor een breed publiek.

Met behulp van verschillende narratieve elementen en een interactieve benadering, zoals personages, conflicten, emoties, zintuigen en plotontwikkeling, transformeren we droge feiten in een toegankelijk verhaal. Bij een inaugurele rede kan storytelling meer betrokkenheid geven en een diepere betekenis en relevantie communiceren.

Binnen Creative Desk doen Martijn Bijwaard en Corrie Nagtegaal onze taalvirtuozen de storycheck bij elke academische ceremonie. Joia de Jong en Loyda van der Vlist tillen het ontwikkelingsproces naar een hoger niveau als bevlogen storytellers, waarbij het boeien en binden centraal staat.

Beiden heb je nodig om je publiek aan te moedigen om deel te nemen aan je verhaal. Zeker als je het begrip en de impact op je publiek wilt vergroten tijdens je inaugurele rede. Onze performancetrainer Caro van Eijken zorgt na deze processtappen dat de hoogleraar helemaal startklaar is voor de bühne. Wetenschapscommunicatie Creative Desk. 

Lees onze tips en ervaringen

Marlies Wijsenbeek Oratie Banner

3 minuten om te lezen

De kunst van de essentie

Complexe kennis simpel brengen? Dat is best een uitdaging. Communiceren over wetenschappelijke en onderwijstechnische concepten vraagt om een helicopterview. Geef je publiek eerst de grote lijnen, voordat je je überhaupt waagt aan details. Zo kun je effectief communiceren en inspireren. 

Banner inspiratie Oratie

4 minuten leestijd

Inspiratie bij het schrijven van je oratie

Voor een toegankelijke oratie kun je inspiratie halen uit de rijke bronnen van onze wereld. Van de schoonheid van de natuur, onze literaire rijkdommen, filmische beelden tot de werelddynamiek van Rotterdam. In onze benadering wordt het leitmotiv van de oratie vaak gevormd door een eigen inspiratiebron, die zorgt voor een onvergetelijke ervaring.