Banner inspiratie Oratie

4 minuten leestijd

Inspiratie bij het schrijven van je oratie

Voor een toegankelijke oratie kun je inspiratie halen uit de rijke bronnen van onze wereld. Van de schoonheid van de natuur, onze literaire rijkdommen, filmische beelden tot de werelddynamiek van Rotterdam. In onze benadering wordt het leitmotiv van de oratie vaak gevormd door een eigen inspiratiebron, die zorgt voor een onvergetelijke ervaring.

Thema Sherlock Holmes | Oratie prof. dr. Meike Vernooij

"Vanaf het moment dat ik als jong meisje kon lezen, bleef ik in bed bij mijn nachtlampje stiekem uren wakker en verslond ik de boeken van Arthur Conan Doyle en Agatha Christie," vertelt professor Meike Vernooij tijdens haar oratie. "Uit die tijd stamt mijn jeugdige, enigszins naïeve fantasie om zelf ook detective te willen worden.

Cover image

Zoals ik vandaag hier voor u sta, ben ik niet zo heel ver verwijderd hiervan." Haar leerstoel Population Imaging draait namelijk ook om observeren. Aandachtig bestudeert de radioloog als medische detective beelden, zoals een MRI-scan, en speurt naar aanwijzingen en gebruikt alle waarnemingen om tot een diagnose te komen en mysteries te ontrafelen.

Thema astronaut | Oratie prof. dr. Dimitris Rizopoulos

Net zoals een astronaut zich in het onbekende waagt om nieuwe horizonten te verkennen, zo doorkruisen statistici en datawetenschappers ook onontgonnen terrein om inzichten uit de zee van informatie te destilleren. Het iconische beeld van een astronaut die zweeft door de ruimte weerspiegelt de zoektocht naar patronen en waarheden te midden van complexiteit. 

Visuals oratie voor montage.001

Dimitris Rizoupoulos vertelt in zijn rede hoe de best of both worlds (statistieken en datascience) hebben bijgedragen aan het veranderen van de wereld. Visuele elementen laten zien hoe de complexe wereld van biostatistiek wordt verbonden met de kosmische reikwijdte van ontdekking.

Thema sprookje | Oratie prof. dr. Loes Keijsers

Een oratie kun je verrijken met de betoverende sprookjes, zoals Alice in Wonderland en The Wizard of Oz. Deze tijdloze verhalen dienen als metaforen voor de reis van ontdekking en zelfontplooiing. Net zoals Alice door het konijnenhol reisde om haar innerlijke kracht te vinden en Dorothy door een magisch land trok om haar weg naar huis te ontdekken, vertegenwoordigen ze onze eigen zoektocht naar kennis en wijsheid.

Dia50

Voor ontwikkelingspsycholoog Loes Keijsers weerspiegelen ze het avontuurlijke karakter van het academisch proces, waarin we nieuwe horizonten verkennen, obstakels overwinnen en uiteindelijk ons ware potentieel realiseren. Deze sprookjesfiguren fungeren als begeleiders naar een dieper begrip, en hun avonturen weven zich naadloos met de oratie, waardoor de boodschap een magische en tijdloze resonantie krijgt.

Thema stripverhaal | Oratie prof. dr. Kamran Ikram

Ook putten we inspiratie uit de kleurrijke wereld van stripverhalen. Net zoals de striphelden zich in buitengewone avonturen storten, belichaamt hoogleraar Kamran Ikram met de leeropdracht Klinische Neuro-epidemiologie, hier zowel zijn passie van zijn hobby wiskunde als de uiterst persoonlijke reis die hij heeft afgelegd als zoon van immigrantenouders. Het stripverhaal fungeert als een visuele allegorie voor zijn afgelegde route, die gaat van Pakistan, Nederland, Singapore tot Boston.

Oratie prof. dr. Kamran Ikram final.002 kopie

De strips brengen complexe concepten tot leven en weerspiegelen ook de eigen weg van groei en veerkracht. Zo worden de abstracte cijfers en formules omgezet in levendige beelden, met oog voor het persoonlijke. Dit samenspel tussen strip en realiteit belicht zijn unieke reis en verankert tegelijkertijd de academische boodschap in een toegankelijke en gedenkwaardige vorm.

Thema natuur | Afscheidscollege van prof. dr. Pauline Meurs

Het afscheidscollege van prof. dr. Pauline Meurs, vormgegeven met beelden uit de natuur, opent een poëtisch venster naar de verbinding tussen haar academisch erfenis met haar onderwijs- en bestuurlijk werk. Haar afscheidscollege is een verkenning van het thema Grenzen. Over het omgaan met grenzen en het eerbiedigen ervan. Kunnen we grenzen oprekken, vastzetten, inperken? Welke grenzen heeft zij geslecht, welke niet?

Scherm­afbeelding 2023 08 15 om 14.37.04

Als de dochter van een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder, geboren in Frankrijk en opgegroeid in Frankrijk, Mexico, Brazilië, Engeland, de Filippijnen kwam ze uiteindelijk in Nederland. De schoonheid van de natuur, met haar betoverende landschappen en patronen, fungeert als symbolische spiegel voor deze grenzen en haar persoonlijk leven.

Haar oproep aan ons allen: bewaak je grens, kijk er overheen en blijf hangen in het tussenland, waar sprake is van ambiguïteit en onzekerheid, maar ook van bezinning en creativiteit.

Thema Rotterdam | Oratie prof. dr. Marlies Wijsenbeek

En dan hebben we Rotterdam, een stad die symbool staat voor veerkracht, innovatie en diversiteit. De straten, havens en skyline vormen het levende decor voor de oratie over zorg en behandeling van interstitiële longziekten, een grote groep van zeldzame longziekten van prof. dr. Marlies Wijssenbeek. Haar academische kennis is verrijkt met dynamische beelden van onze moderne metropool.

Scherm­afbeelding 2023 08 15 om 14.36.27

Voor veel van haar patiënten is de ziektelast hoog en de vooruitzichten vaak slecht. Ze gaf 3 oplossingen voor betere behandeling:

  1. Er is behoefte aan toegang tot expertise zorg, betere diagnostiek en kennis.
  2. Door clusteren van zorg, innovatieve diagnostische technieken en het verspreiden van kennis, kunnen we diagnostiek verbeteren wat hopelijk leidt tot betere uitkomsten voor patiënten.
  3. Geneesmiddelen gezocht, door brede samenwerking moeten we streven naar betere behandeling op maat.

Deze diversiteit aan inspiratiebronnen voegt een diepere laag toe aan de oratie, waardoor het publiek wordt meegenomen op een reis van verbinding, verwondering en betekenis. De waarde van deze benadering ligt in haar vermogen om een veelzijdig en gelaagd perspectief te bieden, waardoor de boodschap wordt versterkt en het publiek wordt uitgenodigd om actief deel te nemen aan de gedachtegang. Zo ontstaat een onuitwisbare herinnering, een moment van intellectuele bevrediging en emotionele resonantie dat lang na de oratie blijft nagalmen.

Lees onze tips en ervaringen

Marlies Wijsenbeek Oratie Banner

3 minuten om te lezen

De kunst van de essentie

Complexe kennis simpel brengen? Dat is best een uitdaging. Communiceren over wetenschappelijke en onderwijstechnische concepten vraagt om een helicopterview. Geef je publiek eerst de grote lijnen, voordat je je überhaupt waagt aan details. Zo kun je effectief communiceren en inspireren. 

Banner inspiratie Oratie

4 minuten leestijd

Inspiratie bij het schrijven van je oratie

Voor een toegankelijke oratie kun je inspiratie halen uit de rijke bronnen van onze wereld. Van de schoonheid van de natuur, onze literaire rijkdommen, filmische beelden tot de werelddynamiek van Rotterdam. In onze benadering wordt het leitmotiv van de oratie vaak gevormd door een eigen inspiratiebron, die zorgt voor een onvergetelijke ervaring.