Rectoraatsoverdracht

De rectoraatsoverdracht van de Erasmus Universiteit Rotterdam was een historisch event met de eerste vrouwelijke rector magnificus. Op donderdag 30 september 2021 droeg prof. dr. Frank van der Duijn Schouten het ambt van rector magnificus over aan prof. dr. Annelien Bredenoord.

Creative Desk was de hoofdorganisator van de rectoraatsoverdracht. Hierbij was het doel: een programma met inhoud én lucht. Door een combinatie van muzikale intermezzo's, film en visuele presentaties werd academische inhoud behapbaarder voor het publiek. De klap op de vuurpijl? Een ondertitelde film zodat iedereen kan meegenieten.

Visual design Organisation event Film Website
..