Diversity and Inclusion, international women's day, creative desk, sigrid kaag,

Diversity & Inclusion | EUR

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerd onderzoeksinstituut en behoort tot de top van Europa. Diversiteit en inclusie zijn thema's op alle universiteiten. De academische gemeenschap moet kritisch nadenken over de normen en waarden die ze hoog houden. En in het publieke discours diversiteit en inclusiviteit agenderen.

Script Film Social Media

Beleid in beeld

Diversity and Inclusion, international women's day, creative desk, sigrid kaag,

Aftermovie

Event aankleding

Diversity and Inclusion, international women's day, creative desk, sigrid kaag,
Diversity and Inclusion, international women's day, creative desk, sigrid kaag,

Beleid in beeld

25/25 is een beleidsmaatregel ter bevordering van de gendergelijkheid bij de EUR. De sociale rechtvaardigheid en eerlijkheid hiervan worden tot uitdrukking gebracht met deze fillmclip.

Filmkatheder

Voor events hebben we een noviteit: een filmkatheder waarop we beelden of films kunnen tonen. Voor International Women's Day hebben we inspirerende rolmodellen laten langskomen in de huisstijl van de universiteit.

Aftermovie

Een kennisevent vraagt om aftermovie; een filmische samenvatting van de sfeer en de interactie met het publiek. Bewust hebben we vele mensen geïnterviewd om ook inhoud en betekenis te duiden.

Promotiemateriaal

Bij grote events is het belangrijk dat het publiek in zijn route natuurlijk wordt geleid naar de juiste locatie. Herkenbare banners helpen hierbij enorm, ook om het publiek welkom te heten.

Diversity and Inclusion, international women's day, creative desk, sigrid kaag,
Loyda van der Vlist, Creative Desk

Waar kunnen we jou mee helpen?

Wij vertrekken altijd vanuit de inhoud. Co-creatie is key. Zo weten we zeker dat we de juiste beleving neer zetten. Let's talk about details.