We design your experience

Creative Desk transformeert wetenschap en onderwijs in toegankelijke verhalen voor het grote publiek met de beleving en zeggingskracht van audiovisueel design. We make it happen!

Leef in. Leef uit. Beleef!

Leef in
Verwoorden


Bij elke communicatievraag stappen we in de schoenen van de ander. Met frisse ogen kijken we naar hun wereld en bijpassende ideeën die kloppen.

Leef uit
Verbeelden

Met de inhoud als basis leven we ons creatief uit. Vanuit plezier, motivatie en scheppingskracht maken we verbinding met de kern: altijd visueel en interactief.

Beleef!
Vertellen

Er is 1 ervaring, maar er zijn 1001 manieren om die uit te drukken. Ons doel: een unieke zichtbare beleving neerzetten die alles en iedereen verbindt.

 De Creative Desk-pijlers

Concept

Een concept is een waardevast verhaal
dat alle visuele elementen verbindt in eenheid.

Co-creatie

Creatie is mensenwerk. Het perfecte samenspel vind je niet uit op papier, maar in de praktijk van alledag.

Crossover

Een 3D-team van denkers, doeners en dromers. Vakoverstijgend brengen we werelden bij elkaar.

Logo Mockup Ontwikkelkracht

Brandingproject Ontwikkelkracht

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bij Creative Desk hebben we de eer gehad om het brandingproject voor Ontwikkelkracht vorm te geven, een initiatief dat streeft naar het continu verbeteren van onderwijs door de integratie van onderzoeks- en onderwijspraktijken. Centraal in ons logo-ontwerp stond de lemniscaat, een symbool van oneindige ontwikkeling en balans, dat de onderzoekers als de basis voor hun project hebben geadopteerd. De vervlechting van de letters in ons logo illustreert hoe 'ontwikkeling' en 'kracht' intrinsiek met elkaar verbonden zijn. Om te groeien is kracht nodig; om kracht te winnen, moet men zich onophoudelijk ontwikkelen.

Flyer Design Ontwikkelkracht

Design bij inhoud

4 pijlers om te integreren

Ontwikkelkracht is gericht op schoolteams in het primair en voortgezet onderwijs die hun onderwijspraktijken willen verrijken en versterken. Het programma biedt concrete ondersteuning om onderwijs duurzaam te verbeteren, door ruimte, tijd en essentiële kennis beschikbaar te stellen. Onze branding heeft dit samengebracht in een visueel aantrekkelijke en heldere vorm, waarbij we vier cruciale pijlers hebben geïntegreerd:

  1. Onderzoeks- en Verbetercultuur: Versterking van onderzoeksvaardigheden binnen schoolteams.
  2. Kennisdeling: Autonome benutting van onderzoeksresultaten door scholen.
  3. Co-creatielabs: Ontwikkeling van nieuwe methoden in samenwerking met onderzoekers.
  4. Expertscholen Ontwikkelkracht: Uitwisseling van best practices en bewezen strategieën tussen scholen.
Booklet A5 Huisstijl Ontwikkelkracht

Brandguide

Visitekaartje donker Ontwikkelkracht

Visitekaartje

Presentatieslides Ontwikkelkracht Branding

Banner

Loyda van der Vlist Regisseur Creative Desk Stand out

Waar kunnen we bij helpen?

De inhoud vormt altijd ons vertrekpunt. En dat doen we samen, want in co-creatie gaat het bruisen! Zo weten we zeker dat we de juiste beleving neerzetten. Deel je ideeën met ons!